VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
advokátní kancelář s.r.o.

Husova 242/9
110 00 Praha 1

IČ: 290 16 088

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 160129

T: (420) 222 220 775
F: (420) 222 220 804
E: info@vcv.cz
W: www.vcv.cz

O kanceláři

VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ advokátní kancelář s.r.o. je českou advokátní kanceláří působící na českém trhu právních služeb od června roku 2008 a specializující se na poskytování komplexních služeb v oblasti správy a řízení obchodních společností (corporate governance), obchodního práva, fúzí a akvizic, pracovního práva, práva nemovitostí a zastupování v řízení před soudy, rozhodčími a správními orgány.

Při poskytování právních služeb nabízí naše advokátní kancelář svým klientům využití rozsáhlých zkušeností a schopností svých právníků, které získali mimo jiné dlouholetým působením ve renomované mezinárodní advokátní kanceláři, ve spojení s detailní znalostí českého právního a podnikatelského prostředí.

Díky těmto schopnostem a znalostem poskytujeme svým klientům právní služby v nejvyšší kvalitě a za příznivých finančních podmínek. To platí jak pro právní služby poskytované domácím a zahraničním obchodním společnostem, tak i pro poskytování právních služeb fyzickým osobám.

Doporučovaná advokátní kancelář v kategorii PRACOVNÍ PRÁVO 2015 a 2016