Entries by Ondřej Caska

Alena Vlachová opět mentorkou konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ

Již pošesté bude partnerka naší advokátní kanceláře Alena Vlachová mentorkou v rámci konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ, pomáhající ženám v jejich profesním i rodinném životě. Ženy zde sdílejí své zkušenosti tak, aby každá z nich mohla najít radu či inspiraci, kterou právě potřebuje. Zažijte atmosféru sounáležitosti a přihlaste se ke kulatému stolu s Alenou Vlachovou na téma […]

Zadlužené děti jako velké téma Lidových novin

Dnešní Lidové noviny věnují velký prostor tématu dětských dlužníků. Jejich články, komentáře i rozhovor s partnerkou naší advokátní kanceláře Alenou Vlachovou o její práci v rámci projektu Děti bez dluhů si můžete přečíst níže. LN – úvod LN – rozhovor LN – sloupek LN – článek ze str. 2

Ani rok po účinnosti novely zákona o místních poplatcích nejsou všechny děti zbaveny dluhů a exekucí za tyto poplatky

Ani rok po účinnosti novely zákona o místních poplatcích, která po mnoha letech konečně výslovně stanovila pravidlo, že za děti platí rodiče, nejsou všechny děti zbaveny dluhů a exekucí za tyto poplatky. Obce po nich dodnes vymáhají tisíce korun (mnohdy protiprávně prostřednictvím exekutorů) za poplatky vyměřené v předchozích letech. Na jeden z takových případů upozornil […]

Ústavní soud dal za pravdu partnerce naší kanceláře v jejím úsilí o ochranu práv dětí v soudním řízení, pokud se o ně řádně nestarají jejich zákonní zástupci

Ústavní soud dal za pravdu argumentaci partnerce naší kanceláře, která v rámci pro bono aktivit zastupuje děti z dětských domovů, a uznal, že soudy nižších stupňů zasáhly do práv nezletilých dětí, jejichž práva nebyla řádně ochráněna jejich zákonnými zástupci v rámci soudních řízení, která s nimi byla vedena. Blahopřejeme Aleně k jejímu úspěchu. Více se […]