Alena Vlachová opět mentorkou konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ

Již pošesté bude partnerka naší advokátní kanceláře Alena Vlachová mentorkou v rámci konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ, pomáhající ženám v jejich profesním i rodinném životě. Ženy zde sdílejí své zkušenosti tak, aby každá z nich mohla najít radu či inspiraci, kterou právě potřebuje. Zažijte atmosféru sounáležitosti a přihlaste se ke kulatému stolu s Alenou Vlachovou na téma Co opravdu chcete a hlavně: co jste ochotná pro to udělat. Informace a přihlášky zde.

Exekuční dražba nemovitostí a možnost uspokojení pohledávek dalších dlužníkových věřitelů

V rámci portálu epravo.cz byl publikován článek advokáta naší kanceláře Martina Snížka s názvem „Exekuční dražba nemovitosti a možnost uspokojení pohledávek dalších dlužníkových věřitelů“. Článek si můžete přečíst zde.

Zadlužené děti jako velké téma Lidových novin

Dnešní Lidové noviny věnují velký prostor tématu dětských dlužníků. Jejich články, komentáře i rozhovor s partnerkou naší advokátní kanceláře Alenou Vlachovou o její práci v rámci projektu Děti bez dluhů si můžete přečíst níže.

LN – úvod

LN – rozhovor

LN – sloupek

LN – článek ze str. 2

Ani rok po účinnosti novely zákona o místních poplatcích nejsou všechny děti zbaveny dluhů a exekucí za tyto poplatky

Ani rok po účinnosti novely zákona o místních poplatcích, která po mnoha letech konečně výslovně stanovila pravidlo, že za děti platí rodiče, nejsou všechny děti zbaveny dluhů a exekucí za tyto poplatky. Obce po nich dodnes vymáhají tisíce korun (mnohdy protiprávně prostřednictvím exekutorů) za poplatky vyměřené v předchozích letech. Na jeden z takových případů upozornil i server novinky.cz ve svém článku, kde informuje i o práci partnerky naší advokátní kanceláře Aleny Vlachové v rámci pro bono projektu Děti bez dluhů. Článek si můžete přečíst zde.

Rozhovor s partnerem naší kanceláře Michalem Vepřkem pro epravo.cz na téma kolektivní vyjednávání

Na stránkách www.epravo.cz můžete shlédnout rozhovor na téma právní úpravy kolektivního vyjednávání, který poskytl Michal Vepřek portálu epravo.cz.

Odkaz na rozhovor naleznete zde.

Ústavní soud dal za pravdu partnerce naší kanceláře v jejím úsilí o ochranu práv dětí v soudním řízení, pokud se o ně řádně nestarají jejich zákonní zástupci

Ústavní soud dal za pravdu argumentaci partnerce naší kanceláře, která v rámci pro bono aktivit zastupuje děti z dětských domovů, a uznal, že soudy nižších stupňů zasáhly do práv nezletilých dětí, jejichž práva nebyla řádně ochráněna jejich zákonnými zástupci v rámci soudních řízení, která s nimi byla vedena. Blahopřejeme Aleně k jejímu úspěchu.

Více se můžete dočíst v článku „Ústavní soud se zastal dětí, které dluží desetitisíce“ publikovaném v Lidových novinách dne 4.1.2017 (viz připojený dokument).

 

Seminář „Povinnosti a odpovědnosti členů orgánů obchodní korporace“

Partner naší kanceláře Michal Vepřek povede dne 6.12.2016 pro společnost EDUZONE s.r.o. v hotelu Three Crowns v Praze seminář na téma Povinnosti a odpovědnosti členů orgánů obchodní korporace. Cílem semináře je seznámit účastníky s rozsahem povinností a odpovědností orgánů zejména společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Více zde

Návštěva časopisu E-PRÁVO v naší kanceláři

Navštívil nás časopis E-PRÁVO. Reportáž z návštěvy a rozhovor s naší partnerkou Alenou Vlachovou naleznete v říjnovém vydání časopisu E-PRÁVO Digital. Dozvíte se, jak to u nás vypadá a jak přistupujeme k poskytování právních služeb.

Více zde

K možnosti omezit členům dozorčí rady přístup k informacím o akciové společnosti

V listopadovém vydání časopisu E-PRAVO Digital (11,12/2016) byl publikován v sekci Komentáře článek našeho partnera Ondřeje Casky s názvem „K možnosti omezit členům dozorčí rady přístup k informacím o akciové společnosti“, kde se zabývá problematikou ochrany dat akciové společnosti ve vztahu k členům dozorčí rady a jejich právu nahlížet do dokumentů akciové společnosti.

Více zde

Rozhovor s partnerkou naší advokátní kanceláře Alenou Vlachovou v MF DNES

Alena Vlachová, partnerka naší advokátní kanceláře, v rámci pro bono projektu Děti bez dluhů, zastupovala nezletilou dívku v pěstounské péči, po které bylo exekučně vymáháno 43 tisíc korun. Mobilní operátor O2 uzavřel smlouvu s otcem dívky, avšak dluh vymáhal po dítěti.

Více zde