HR DAYS 2017

Ve středu 25.10. se můžete setkat s partnerkou naší advokátní kanceláře Alenou Vlachovou jako mentorkou Business & Professional Women na odborném veletrhu HR DAYS 2017.
 
https://www.facebook.com/events/1328336283941589/

Alena Vlachová vystoupí na konferenci TEDxBudweis

V sobotu 21.10.2017 vystoupí partnerka naší advokátní kanceláře Alena Vlachová jako řečník na 3. ročníku konference TEDxBudweis.

Sledujte bližší informace o přípravách na https://cs-cz.facebook.com/TEDxBudweis/

VYMĚŘOVÁNÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD JE PROTIÚSTAVNÍ

VYMĚŘOVÁNÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD JE PROTIÚSTAVNÍ

Již několik let pomáhá partnerka naší advokátní kanceláře Alena Vlachová prostřednictvím projektu Děti bez dluhů dětem z dětských domovů, po kterých jsou mimo jiné vymáhány místní poplatky za odpad. Po několika letech usilovného přesvědčování poslanců se podařilo prosadit novelu zákona o místních poplatcích, která konečně od roku 2016 jednoznačně stanoví, že za děti platí rodiče. Více než 10 let však obce vyměřovaly tyto poplatky přímo dětem, a mnoho obcí tyto poplatky dodnes po dětech vymáhá. Ve všech řízeních Alena argumentuje tím, že dřívější právní úprava byla v rozporu s Ústavou, Listinou základních práv a svobod a mezinárodní Úmluvou o právech dítěte. Tyto argumenty uváděla i v řízeních před Nejvyšším správním soudem, který nakonec podal k Ústavnímu soudu návrh na vyslovení neústavnosti dřívějšího znění § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích, podle kterého je poplatníkem každá fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, aniž by zákon činil jakýkoli rozdíl mezi dítětem a zletilou osobou. Tento týden Ústavní soud vyhlásil nález, kterým skutečně potvrdil protiústavnost ukládání poplatkové povinnosti nezletilým poplatníkům.

Nálezu Ústavního soudu věnovaly mimořádnou pozornost i všechna hlavní média. Na speciální vysílání Studia ČT24 k tomuto tématu, kde Alena Vlachová komentuje právě vyhlášený nález Ústavního soudu, může se podívat ZDE

Pokud se chcete dozvědět více o důvodech, které vedly Ústavní soud k vyslovení protiústavnosti části zákona o místních poplatcích, přečtěte si jeho tiskovou zprávu nebo i celý nález ZDE

Článek k odpovědnosti dětí za porušení přepravní smlouvy

V novém tištěném magazínu EPRAVO si můžete přečíst článek našeho advokáta Martina Snížka s názvem „K odpovědnosti dětí za porušení přepravní smlouvy“.

Dohoda s plzeňskými dopravními podniky

O dohodě s plzeňskými dopravními podniky, díky které se partnerce naší advokátní kanceláře Aleně Vlachové podařilo oddlužit mnoho dětí z dětských domovů v rámci pro bono projektu Děti bez dluhů, informoval minulý čtvrtek server lidovky.cz a televize Prima.

Plzeňské děti bez dluhů

PLZEŇSKÉ DĚTI BEZ DLUHŮ

Více než 3 roky trvaly soudní bitvy, které vedla s plzeňskými dopravními podniky partnerka naší advokátní kanceláře Alena Vlachová zastupující děti z dětských domovů v rámci projektu Děti bez dluhů. Dostala se až k Ústavnímu soudu, který dal opakovaně za pravdu jejím argumentům a zrušil původní rozsudky Okresního soudu Plzeň – město. Původními rozsudky totiž byly děti z dětských domovů odsouzeny k placení mnohatisícových částek a na jejich základě byly proti dětem vedeny exekuce a vymáhány částky dosahující až 20 tisíc korun za každou jízdu na černo. Děti přitom nejezdily bez jízdenky proto, že by byly zlobivé a neposlušné, ale proto, že od svých rodičů žádné peníze na jízdenku ani zaplacenou průkazku nikdy nedostaly. Jejich rodiče se o ně starali tak, že tyto děti skončily v dětských domovech. Po celou tu dobu se přitom Alena snažila s plzeňskými dopravními podniky dohodnout na tom, aby byly dluhy dětem prominuty. To se nakonec podařilo a dohoda je na světě. Všechny děti, které zastupujeme v řízeních vedených plzeňskými dopravními podniky, jsou již oddlužené, a do budoucna jsme si dohodli mechanismus, jakým budeme v případě „dlužníků“ z dětských domovů postupovat. O dohodě informují také dnešní Lidové noviny:

 

Děti bez dluhů v měsíčníku Konkursní noviny

DĚTI BEZ DLUHŮ V MĚSÍČNÍKU KONKURSNÍ NOVINY

Rozhovor s partnerkou naší advokátní kanceláře Alenou Vlachovou na téma zadlužených dětí, o její práci a projektu Děti bez dluhů i o tom, jestli jsou děti z dětských domovů lukrativními klienty, si můžete přečíst v novém čísle měsíčníku Konkursní noviny.

Úvod

Část 1

Část 2

Část 3

Děti bez dluhů na radiu Wave

Chcete se dozvědět, jak partnerka naší advokátní kanceláře Alena Vlachová v rámci pro bono projektu Děti bez dluhů bojuje s úřady, soudy a exekutory za práva dětí z dětských domovů? A jaký je to pocit, když dokážete něco, o čem všichni říkají, že to nejde? Poslechněte si rozhovor s Alenou Vlachovou v pořadu Přes čáru rádia Wave. Stačí kliknout na záznam rozhovoru zde.

Kdo hradí náklady exekuce po chybě soudu v nalézacím řízení

V novém tištěném magazínu EPRAVO si můžete přečíst článek partnerky naší advokátní kanceláře Aleny Vlachové s názvem „Kdo hradí náklady exekuce po chybě soudu v nalézacím řízení“.

Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným a jeho vliv na výplatu podílu na zisku

Na internetovém portálu epravo.cz (zde) si můžete přečíst článek partnera naší advokátní kanceláře Ondřeje Casky „Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným a jeho vliv na výplatu podílu na zisku“.