10 otázek pro Alenu Vlachovou

Chcete vědět, co partnerku naší advokátní kanceláře Alenu Vlachovou na její práci nejvíce baví, co ji dokáže nejvíc rozčílit nebo jak si představuje ideální dovolenou? Přečtěte si její odpovědi na 10 otázek v rozhovoru pro server epravo.cz zde.

Přelomový nález Ústavního soudu pro děti bez dluhů

Ústavní soud včera vyhlásil přelomový nález v případech dětí, které čelí mnohatisícovým exekucím za jízdy načerno. Tyto děti dlouhodobě zastupuje partnerka naší advokátní kanceláře Alena Vlachová v rámci pro bono projektu Děti bez dluhů. Všechny dřívější nálezy Ústavního soudu se zatím vyjadřovaly k tomu, že soudy porušily procesní práva dětí, když děti nebyly v řízeních o pokutách řádně zastoupeny advokátem, a neměly tak možnost se řízení skutečně účastnit a bránit v nich svá práva. Ve svém včerejším nálezu však Ústavní soud šel ještě dál, a vyjádřil svůj názor na samotnou podstatu problému, a to situaci, kdy děti jedou načerno proto, že jejich rodiče jim vůbec nedají peníze na jízdné. Ústavní soud podrobně popsal a zdůraznil, jak mají soudy postupovat v případech, kdy žalobce po nezletilém dítěti požaduje peněžité plnění na základě porušení přepravní smlouvy a zdůraznil povinnost soudů poskytovat zvláštní ochranu dětem a mladistvým založenou mezinárodním právem a ústavním pořádkem České republiky. Podle Ústavního soudu se s touto povinností neslučuje uložení dluhu nezletilému, o jehož existenci se často dozví až při jeho vymáhání po dosažení zletilosti, kdy již může být takový dluh navýšen o příslušenství a další náklady, které mohou mít rdousivý účinek a ztěžovat tak jedinci vstup do dospělosti. Dle Ústavního soudu lze dospět i k závěru, že nejlepší zájem dítěte bude nejlépe ochráněn tak, že se uplatní spoluodpovědnost jeho rodičů za dluhy vzniklé z jízd načerno. Pokud tedy nezletilé dítě není fakticky schopno splnit své povinnosti z přepravní smlouvy a není pro svoji nedostatečnou duševní vyzrálost schopno posoudit následky své jízdy načerno, v soukromoprávní rovině nic nebrání přenosu odpovědnosti za placení na jeho rodiče či jiného zákonného zástupce. Jinými slovy řečeno, soudy se musejí zabývat tím, zda dítě skutečně zavinilo porušení přepravní smlouvy, a pokud k jejímu porušení došlo v důsledku zanedbání vyživovací povinnosti rodičů, lze přenést odpovědnost za zaplacení těchto dluhů na rodiče. Celý nález a jeho odůvodnění lze nalézt ve vyhledávači na webových stránkách Ústavního soudu (www.usoud.cz) pod spisovou značkou I. ÚS 1775/14.

20170302150005

Alena Vlachová opět mentorkou konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ

Již pošesté bude partnerka naší advokátní kanceláře Alena Vlachová mentorkou v rámci konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ, pomáhající ženám v jejich profesním i rodinném životě. Ženy zde sdílejí své zkušenosti tak, aby každá z nich mohla najít radu či inspiraci, kterou právě potřebuje. Zažijte atmosféru sounáležitosti a přihlaste se ke kulatému stolu s Alenou Vlachovou na téma Co opravdu chcete a hlavně: co jste ochotná pro to udělat. Informace a přihlášky zde.

Exekuční dražba nemovitostí a možnost uspokojení pohledávek dalších dlužníkových věřitelů

V rámci portálu epravo.cz byl publikován článek advokáta naší kanceláře Martina Snížka s názvem „Exekuční dražba nemovitosti a možnost uspokojení pohledávek dalších dlužníkových věřitelů“. Článek si můžete přečíst zde.

Zadlužené děti jako velké téma Lidových novin

Dnešní Lidové noviny věnují velký prostor tématu dětských dlužníků. Jejich články, komentáře i rozhovor s partnerkou naší advokátní kanceláře Alenou Vlachovou o její práci v rámci projektu Děti bez dluhů si můžete přečíst níže.

LN – úvod

LN – rozhovor

LN – sloupek

LN – článek ze str. 2

Ani rok po účinnosti novely zákona o místních poplatcích nejsou všechny děti zbaveny dluhů a exekucí za tyto poplatky

Ani rok po účinnosti novely zákona o místních poplatcích, která po mnoha letech konečně výslovně stanovila pravidlo, že za děti platí rodiče, nejsou všechny děti zbaveny dluhů a exekucí za tyto poplatky. Obce po nich dodnes vymáhají tisíce korun (mnohdy protiprávně prostřednictvím exekutorů) za poplatky vyměřené v předchozích letech. Na jeden z takových případů upozornil i server novinky.cz ve svém článku, kde informuje i o práci partnerky naší advokátní kanceláře Aleny Vlachové v rámci pro bono projektu Děti bez dluhů. Článek si můžete přečíst zde.

Rozhovor s partnerem naší kanceláře Michalem Vepřkem pro epravo.cz na téma kolektivní vyjednávání

Na stránkách www.epravo.cz můžete shlédnout rozhovor na téma právní úpravy kolektivního vyjednávání, který poskytl Michal Vepřek portálu epravo.cz.

Odkaz na rozhovor naleznete zde.

Ústavní soud dal za pravdu partnerce naší kanceláře v jejím úsilí o ochranu práv dětí v soudním řízení, pokud se o ně řádně nestarají jejich zákonní zástupci

Ústavní soud dal za pravdu argumentaci partnerce naší kanceláře, která v rámci pro bono aktivit zastupuje děti z dětských domovů, a uznal, že soudy nižších stupňů zasáhly do práv nezletilých dětí, jejichž práva nebyla řádně ochráněna jejich zákonnými zástupci v rámci soudních řízení, která s nimi byla vedena. Blahopřejeme Aleně k jejímu úspěchu.

Více se můžete dočíst v článku „Ústavní soud se zastal dětí, které dluží desetitisíce“ publikovaném v Lidových novinách dne 4.1.2017 (viz připojený dokument).

 

Seminář „Povinnosti a odpovědnosti členů orgánů obchodní korporace“

Partner naší kanceláře Michal Vepřek povede dne 6.12.2016 pro společnost EDUZONE s.r.o. v hotelu Three Crowns v Praze seminář na téma Povinnosti a odpovědnosti členů orgánů obchodní korporace. Cílem semináře je seznámit účastníky s rozsahem povinností a odpovědností orgánů zejména společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Více zde

Návštěva časopisu E-PRÁVO v naší kanceláři

Navštívil nás časopis E-PRÁVO. Reportáž z návštěvy a rozhovor s naší partnerkou Alenou Vlachovou naleznete v říjnovém vydání časopisu E-PRÁVO Digital. Dozvíte se, jak to u nás vypadá a jak přistupujeme k poskytování právních služeb.

Více zde