Článek k odpovědnosti dětí za porušení přepravní smlouvy

V novém tištěném magazínu EPRAVO si můžete přečíst článek našeho advokáta Martina Snížka s názvem „K odpovědnosti dětí za porušení přepravní smlouvy“.