Ústavní soud dal za pravdu partnerce naší kanceláře v jejím úsilí o ochranu práv dětí v soudním řízení, pokud se o ně řádně nestarají jejich zákonní zástupci

Ústavní soud dal za pravdu argumentaci partnerce naší kanceláře, která v rámci pro bono aktivit zastupuje děti z dětských domovů, a uznal, že soudy nižších stupňů zasáhly do práv nezletilých dětí, jejichž práva nebyla řádně ochráněna jejich zákonnými zástupci v rámci soudních řízení, která s nimi byla vedena. Blahopřejeme Aleně k jejímu úspěchu.

Více se můžete dočíst v článku „Ústavní soud se zastal dětí, které dluží desetitisíce“ publikovaném v Lidových novinách dne 4.1.2017 (viz připojený dokument).