VYMĚŘOVÁNÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD JE PROTIÚSTAVNÍ

VYMĚŘOVÁNÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD JE PROTIÚSTAVNÍ

Již několik let pomáhá partnerka naší advokátní kanceláře Alena Vlachová prostřednictvím projektu Děti bez dluhů dětem z dětských domovů, po kterých jsou mimo jiné vymáhány místní poplatky za odpad. Po několika letech usilovného přesvědčování poslanců se podařilo prosadit novelu zákona o místních poplatcích, která konečně od roku 2016 jednoznačně stanoví, že za děti platí rodiče. Více než 10 let však obce vyměřovaly tyto poplatky přímo dětem, a mnoho obcí tyto poplatky dodnes po dětech vymáhá. Ve všech řízeních Alena argumentuje tím, že dřívější právní úprava byla v rozporu s Ústavou, Listinou základních práv a svobod a mezinárodní Úmluvou o právech dítěte. Tyto argumenty uváděla i v řízeních před Nejvyšším správním soudem, který nakonec podal k Ústavnímu soudu návrh na vyslovení neústavnosti dřívějšího znění § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích, podle kterého je poplatníkem každá fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, aniž by zákon činil jakýkoli rozdíl mezi dítětem a zletilou osobou. Tento týden Ústavní soud vyhlásil nález, kterým skutečně potvrdil protiústavnost ukládání poplatkové povinnosti nezletilým poplatníkům.

Nálezu Ústavního soudu věnovaly mimořádnou pozornost i všechna hlavní média. Na speciální vysílání Studia ČT24 k tomuto tématu, kde Alena Vlachová komentuje právě vyhlášený nález Ústavního soudu, může se podívat ZDE

Pokud se chcete dozvědět více o důvodech, které vedly Ústavní soud k vyslovení protiústavnosti části zákona o místních poplatcích, přečtěte si jeho tiskovou zprávu nebo i celý nález ZDE